قدرت

کلید دست یابی به قدرت

گران بها ترین و ارزشمند ترین دارایی ها و عظیم ترین قدرت های تو نامریی و نهفته است.هیچ کس نمی تواند آن ها را از تو بگبرد و فقط خودت می توانی آن ها را اهدا کنی،تو با این اهدا وفور نعمت را در یافت می کنی

کلید های دستیابی به قدرت ،قوی شیوه ای برای مهار نیروی عشق و دز یافت زندگی زویایی ات است.این به قدری ساده و راحت است که حتی یک بچه هم می تواند آن را پیگیری کند.هر کلید دروازه ی قدرت عظین درونت را باز می کند

قدرت

احساسات تو محرک هستند

احساس

افکار و کلام تو بدون احساساتت،به هیچ وجه در زندگی ات قدرتی ندارند. تو در طول روز درباره ی خیلی چیزها فکر می کنی که به جایی نمی رسد.چون بسیاری از افکارت باعث ایجاد احساسی قوی در تو نمی شود . آنچه احساس می کنی از اهمیت برخوردار است.

تصور کن افکار و کلامت حکم فضا پیما و احساساتت حکم سوخت را دارد.فضا پیما وسیله ای غیر متحرک است که بدون سوخت نمی تواند کار کند.در واقع نیروی سوخت است که فضا پیما را از زمین بلند می کند.همین مسئله درباره ی کلام و افکار تو هم صادق است .افکار و کلام تو وسایل نقلیه ای هستند که بدون احساساتت نمی توانند کاری انجام دهند.چون احساساتت قدرت افکار و کلامت هستند.

اگر با خود فکر کنی که ” نمی توانم رییسم را تحمل کنم” این فکر احساسی منفی و قوی را که درباره ی رییست ابراز می کند و تو احساسی منفی را از خود ساطع می کنی و در نتیجه ، ارتباط تو با رییست بدتر می شود.

اگر با خود فکر کنی ” سرکارم با افرادی فوق العاده کار می کنم”این کلام احساس مثبت تو را درباره ی افرادی که با آن ها کار می کنی ابراز می کند و تو احساسی مثبت از خود ساطع می کنی.در نتیجه ارتباط تو با همکارانت بهتر می شود.

“احساساتت را باید فراخواند تا به افکار حس بدهند و به این ترتیب شکل بگیرند.

قدرت

تو موجود با احساسی هستی

احساس
احساس

تو از همان لحظه ای که زاده شدی همیشه دچار نوعی احساس بوده ای،هر فرد دیگر هم همینطور است.تو در هنگام خواب می توانی آگاهانه افکارت را متوقف کنی.اما هرگز نمی توانی احساساتت را متوقف کنی.

چون زنده بودن یعنی احساس کردن زندگی.تو طبیعتا موجود با احساسی هستی و اینکه هر قسمتی از بدن انسان طوری خلق شده است که بتواند حیات را احساس کند تصادفی نیست.

چگونگی احساس در هر لحظه،مهم تر از همه چیز دیگری است، چون هر احساسی که هم اکنون داشته باشی ، زندگی ات را خلق می کند.