مغناطیس پول شوید

به جنبه های مثبت بیندیشید

نکنه جالب در این است که اگر در هر موقعیتی دنبال حوادث مثبت و خوایند بگردید.همیشه آن را پیدا می کنید .همین نگرش پیدا کردن جنبه های مثبت سبب می شود آن چیزی را که به دنبال آن می گردید،به دست آورید .اگر شما با آرامش و اطمینان خاطر به جادوی خوش آقبالی معتقد باشید ، آن را بارها و بارها تجربه خواهید کرد.

مغناطیس پول شوید

خودتان را تخریب نکنید

خود تخریبی
خود تخریبی

خود من وقتی جوان تر بودم ،این اشتباه را مرتکب شدم.وقتی برای اولین بار هدفگذاری را شروع کردم،درآمدی را برای خودم در نظر گرفتم که ده برابر درآمدی بود که تا آن زمان به دست آٍورده بودم.بعد از گذشت چندین ماه که پیشترفتی نکردم ،دانستم که هدف به من کمک نمی کند.زیرا به قدری غیر واقع بود که جای انگیزه ای برایم نمی گذاشت.

من در ته قلبم متقاعد بودم که نمی توانم به هدفم برسم و از آن جایی که معتقد نبودم امکان رسیدن به این کسب در آمد وجود داشته باشد،ذهن نیمه هوشیارم آن را رد می کرد و کورتکس مشبک من خیلی ساده نمی توانست به هدف های خود برسد.

اجازه ندهید چنین اتفاقی برای شما بیافتد.

مغناطیس پول شوید

با خود صادق باشید

مردی در یکی از همایش هایم به من گفت که هدف عمده و اصلی او برقراری صلح جهانی است.به او گفتم مگر اینکه رئیس و رهبر یکی از ابرقدرت ها باشد. وگرنه کار چندانی از او برای برقراری صلح جهانی کافی نیست.

باید هدفش را به گونه ای تعیین کند که بتواند همه روزه روی آن کار کند و برای تحققش بکوشد.ظاهرا ناراحت شد و از من فاصله گرفت.او از این ناراحت بود که او را از خیال و رویا بیرون آوردم.

این خطر بزرگی است که هدف های بسیار عظیم و دور از دسترس برای خود تدارک ببینید.این نوع هدف گذاری اساس یاس و نا امیدی شما را فراهم می سازد

مغناطیس پول شوید

پاهایتان را روی زمین نگه دارید

در یکی از همایش هایم زنی به سمت من آمد و گفت درباره ی مقصود و هدف اصلیش تصمیم گیری کرده است.از او پرسیدم که این هدفش کدام است او گفت:”می خواهم در مدت یکسال میلیونر شوم.

کنجکاوانه از او پرسیدم که ثروت فعلی اش چه قدر است؟معلوم شد که او یک ورشکسته است.از او پرسیدم که کارش چیست ، معلوم شد که او را به علت نداشتن صلاحیت لازم از کارش اخراج کرده اند.

از او پرسیدم که با این شرایطی که در آن به سر می برد چگونه می خواهد یکساله میلونر شود. در جوابم گفت که خود من گفتم ، اگر هدف شفتف و روشنی در نظر بگیرد می تواند به آن برسد.

مجبور شدم به او در مقام توضیح بگویم که هدفش به قدری غیر واقع بینانه است و دست نیافتنی با توجه به شرایط اوست که مایوس می شود.تعیین هدفی در این حد، همه انگیزه او را از بین می برد و مانع از آن می شودد که در سال های بعد آن قدر تلاش کند تا به هدفش برسد.

مغناطیس پول شوید

به استقلال مالی برسید

استقلال مالی

اگر تصمیم گرفتید که به استقلال مالی برسید،ناگهان متوجه می شوید که پیرامونتان انواع و اقسام فرصت های مناسبی است که با رسیدن به هدف های مالی در ارتباط هستند.به هر جایی بروید ،در کتاب ها و روزنامه ها داستان هایی در این خصوص می خوانید از طریق پست اطلاعات و درخواست هایی دریافت می کنید ، متوجه می شوید که با دیگران درباره ی کسب در آمد و سرمایه گذاری در حال گفتگو هستید.

به نظر می رسد که پیرامون شما پر از ایده ها و نقطه نظر هایی است که می تواند شما را به هدف های مالیتان نزدیک کند.

از سوی دیگر اگر دستورالعمل های روشن و واضحی به کورتکس مشبک و ذهن نیمه هوشیار خود ندهید حرکتتان در زندگی چونان حرکت در مه است. تا حدود زیادی از این فرصت ها و احتمالات بی اطلاع باقی می مانید، یا متوجه آن ها می شوید.

گفته شده است که “توجه نقش مهمی در زندگی بازی می کند”به هر چه توجه کنید زندگیتان هم به همان سمت و سو حرکت می کند.وقتی درباره ی یک هدف قطعی تصمیم گیری کنید.بر سطح توجه و پویایی خود می افزایید و به آن چه بتواند شما را سریع تر به هدفتان برساند حساسیت نشان میدهد.

مغناطیس پول شوید

اتومبیل کورسی قرمز رنگ

برای مثال فرض کنید،تصمیم می گیرید یک اتومبیل کورسی قرمز رنگ خریداری کنید،این را به عنوان یک هدف یادداشت کنید.بعد مرتب به به اتومبیل کورسی قرمز رنگ فکر کنید.این فرآیند پیام را به کورتکس مشبک شما می فرستند و اطلاع می دهد که اتومبیل کورسی قرمز رنگ برای شما مهم است.تصویری از یک اتومبیل کورسی قرمز رنگ بلافاصله به سیستم رادار ذهنی شما فرستاده می شود.

از این لحظه به بعد هر جایی که بروید متوجه اتومبیل های کورسی قرمز رنگ می شوید؛حتی آن ها را ازفاصله چند خیابان دورتر در حال حرکت می بینید.

آن ها را می بینید که در کنار خیابان ها و یا در نمایشگاه های اتومبیل پارک شده اند.به هر جایی که بروید ،اتومبیل های کورسی قرمز رنگ را می بینید.

اگر تصمیم بگیرید یک موتور سیکلت بخرید ، به هر جایی که بروید موتور سیکلت می بینید.هر پیام هدفی که به کورتکس مشبک خود مخابره کنید شما را نسبت به آن و برای دستیابی به هدفی که انتخاب کرده اید گوش به زنگ می کند.


مغناطیس پول شوید

کورتکس مشبک خود را فعال کنید

کورتکس مشبک
کورتکس مشبک

هر کسی به عنوان بخشی از مغز خود،اندام ویژه ای به نام “کورتکس مشبک “دارد. این جز کوچک مغز به یک انگشت شباهت دارد.شبیه مراکز تلفن یک اداره بزرگ رفتار می کند.همان طور که یک دستگاه مرکزی واحد ،تمام تماس های تلفنی را دریافت می کند و بعد آن را به اشخاص مختلف متصل می نماید.تمام اطلاعات دریافتی به مرکزحسی شما از طریق کورتکس مشبک به بخش های مزتبط مغز یا آگاهی می رسد .

کورتکس مشبک در برگیرنده ی دستگاه فعال کننده مشبک است.وقتی پیامی در زمینه هدف را به کورتکس مشبک می فرستید ،این بخش از مغز شما را نسبت به اشخاص،اطلاعات و فرصت های مناسبی که در محیط و پیرامونتان وجود دارد،حساس و هوشیار می کند و سبب می شود که شما به هدف خود دست پیدا کنید

مغناطیس پول شوید

شفاف بودن سببی است تا رویاهایتان به واقعیت تبدیل شود

وقتی دقیقا بدانید که چه خواسته ای دارید ،می توانبد اغلب اوقات به هدفتان فکر کنید .هرچه بیشتر به هدفتان فکر کنید ،سریع تر صورت تحقق به خود می گبرد.

این فرآیند طرح سوال از خود ،اندیشه شما را زوشن می کند واز شما انسانی متوجه تر می سازد .به گفته زیگلار “شما از یک شرایط عمومی سرگردان به یک شرایط خاص معنی داری می رسید.

از این مهم تر ،در شرایطی قرار می گیرید که می توانید هدف های اصلی در زندگیتان را مشخص سازید

مغناطیس پول شوید

هدف های مالی روشنی برای خود در نظر بگیرید

یکی از مهم ترین زمینه های هدف گذاری ، رندگی مالی شماست.اگر می توانستید تمام پولی را که به آن احتیاج دارید به دست می آوردید،به هدف های مالی خود زوتر و ساده تر می رسیدید.

اگر زندگیتان ایده آل بود دوست داشتید که همه ماهه و و همه ساله چه مبلغی در آمد داشته باشید؟

دوست دارید در آینده شخصی،چه ثروتی داشته باشید ؟دوست دارید همه ماهه چه مبلغی پس انداز,و چه مبلغی سرمایه گذاری کنید؟

اغلب مردم به شکل نومید کننده ای از هدف های مالی خود بی اطلاعند.اما وقتی شما در این زمینه کاملا تصمیم گرفته اید توانایی شما در دستیابی به آن مقدار افزایش می یابد.

http://lebasezibayeman.blog.ir/1399/06/15/ Set clear financial goals for yourself

مغناطیس پول شوید

راه رسیدن به خوشبختی

خوشبختی

هدفگذاری و تلاش همه روزه برای دشتیابی به این هدف و در نهایت رسیدن به آن قدرتمند است که صرف فکر کردن به هدف هایتان ،حتی در شرایطی که هنوز قدم اول را برنداشتید، شما را شاد و خشنود می کند.

برای برخوردار شدن از حداکثر توانمندی باید برای هر روز زندگیتان هدفی را در نظر بگیرید.باید یک کانون لیزری در زندگی درست کنید.

به طوری که همیشه درباره ی آنچه دوست دارید و نه آنچه دوست ندارید فکر کنید.باید از این لحظه به بعد مصمم شوید که یک موجود زنده هدفجو شوید،مانند یک موجود راهنمایی شونده و یا یک کبوتر لانه یاب تا در جانب هدف هایی که برایتان مهم هستند به حرکت در آیید.

تضمینی از این بزرگتر وجود ندارد که پیوسته برای تحقق خواسته هایتان بکوشید.داشتن هدف های روشن به شما امکان می دهد تا از همه توانمندی های خود برای دستیابی به موفقیت استفاده کنید.

هدف به شما امکان می دهد برتمامی موانع زندگی خود غلبه کند و به موفقیت های نا محدود برسید.

http://lebasezibayeman.blog.ir/1399/06/13/ The way to happiness